Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τον καθηγητή

Για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε από [ Εδώ ]

Οδηγίες εγκατάστασης για τον καθηγητή [ Εδώ ]