Ευχαριστήριο προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων  του 2ου Επαλ Πτολεμαΐδας  ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας  και τον Αρχιπυροσβέστη Γραικό Νικόλαο για την πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση για θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε επίδειξη για την σωστή χρήση των πυροσβεστήρων, της πυροσβεστικής φωλιάς καθώς και ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.