Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Μαϊου- Ιουνίου 2022

Αγαπητοί μαθητές,

στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει το Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Μαΐου- Ιουνίου 2022. Η εξέταση των μαθήματων για την Α, Β τάξη ξεκινάει 11:00 (Β κύκλος), ενώ για την Γ τάξη ξεκινάει 08:15 (Α κύκλος).

Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Μαϊου- Ιουνίου 2022 ]