Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της αξιολόγησης των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών

Αγαπητοί μαθητές,

στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των σχέσεων  εκπαιδευτικών-μαθητών.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σχέσης μαθητή - εκπαιδευτικού